Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Rata - voorheen Die Ondersteuningsraad


lotto logo

 

Takkantore adreslys 

OSR Geskiedenis

Pretoria kantoor - 'n Terugblik op 2014

 

 

 

DOEL VAN RATA

 

Breë doel

 

Die breë doel van Rata is om:

 

• binne die raamwerk van die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika barmhartigheidsdiens in die Kerk te verrig met behulp van maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers, administratiewe en sekretariële personeel asook vrywillige werkers;

 

• voorkomende, rehabiliterende en nasorgdienste ten opsigte van individue, gesinne, groepe en gemeenskappe te lewer.

 

Missie

 

Vanuit hierdie breë doel het Rata die volgende missie stelling:

 

In opdrag van die Drie-Enige God, streef Rata daarna

om mense in maatskaplike nood binne die Nederduitsch Hervormde Kerk

en die gemeenskap te versorg deur:

 

Maatskaplikewerk dienste op klinies/terapeutiese en voorkoming-/

ontwikkelingsvlak te lewer; en

 

Lidmate en vrywillige werkers vir die dienswerk van die gelowiges toe te rus.

 

DIENSLEWERING DEUR RATA

 

Rata is ‘n Diensorgaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk  wat maatskaplike dienste lewer in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en Noordwes.  Die organisasie bestaan uit 29 kantore en satellietkantore en word deur 69 personeellede beman. 

 

Daar word in die besonder gefokus op die beskerming van kinders deur voorkomings- sowel as statutêre dienste. Dit sluit verwaarloosde, seksueel gemolesteerde sowel as mishandelde kinders in.

 

Voorts maak pleegsorgtoesigdienste ‘n groot komponent van die werksaamhede uit asook gesinsherenigingsdienste ten einde, waar moontlik, kinders weer met hul ouers te herenig. 

 

Die organisasie lewer ook dienste ten opsigte van alkohol- en dwelmverslawing, huweliksprobleme, egskeidingsbegeleiding, armoede verligting, dienste aan bejaardes, gestremdes en mishandelde vroue.

 

Hierdie dienste word finansieel moontlik gemaak deur subsidie wat vanaf die Staat ontvang word, fondse wat uit gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk gegenereer word, asook ander donateurs wat die dienste van die organisasie wil bevorder.

 

Kontak Rata:

Uitvoerende direkteur: Me M Steenkamp

Epos adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selfoon nr: 082 770 8559

Kantoor tel nr: 012 322 8885

 

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek