RDV indelings by DPS-Huise

RDV INDELINGS BY DPS-HUISE

 

DPS-HUIS RUSTENBURG

 

*  Ring van Rustenburg

*  Ring van Zeerust

*  Ring van Krokodilrivier

*  Ring van Swellendam

*  Ring van Chrissiesmeer

*  Ring van Zuurfontein

 

DPS-HUIS ELSBURG

 

*  Ring van Germiston

*  Ring van Heilbron

*  Ring van Pietermaritzburg

*  Ring van Noordelike Natal

*  Ring van Brakpan

*  Ring van Johannesburg

*  Ring van Vereeniging

*  Ring van Heidelberg

 

DPS-HUIS MONTANA

 

*  Ring van Noordelike Pretoria

*  Ring van Waterberg

*  Ring van Zoutpansberg

*  Ring van Middelburg

*  Ring van Lydenburg

*  Ring van Laeveld

 

DPS-HUIS NINA PARK

 

*  Ring van Pretoria-Noord

*  Ring van Pretoria-Wes

*  Ring van Pretoria

*  Ring van Dorsland

*  Ring van Wes-Kaapland

*  Ring van Bronkhorstspruit

*  Ring van Trichardsfontein

 

DPS-HUIS KRUGERSDORP

 

*  Ring van Krugersdorp

*  Ring van Potgietersrus

*  Ring van Losberg

*  Ring van Roodepoort

*  Ring van Oos-Kaapland

*  Ring van Bloemfontein

 

DPS-HUIS POTCHEFSTROOM

 

*  Ring van Potchefstroom

*  Ring van Maquassi

*  Ring van Klerksdorp

*  Ring van Noord-Kaapland

*  Ring van Bothaville