Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

RDV indelings by DPS-Huise

RDV INDELINGS BY DPS-HUISE

 

DPS-HUIS RUSTENBURG

 

*  Ring van Rustenburg

*  Ring van Zeerust

*  Ring van Krokodilrivier

*  Ring van Swellendam

*  Ring van Chrissiesmeer

*  Ring van Zuurfontein

 

DPS-HUIS ELSBURG

 

*  Ring van Germiston

*  Ring van Heilbron

*  Ring van Pietermaritzburg

*  Ring van Noordelike Natal

*  Ring van Brakpan

*  Ring van Johannesburg

*  Ring van Vereeniging

*  Ring van Heidelberg

 

DPS-HUIS MONTANA

 

*  Ring van Noordelike Pretoria

*  Ring van Waterberg

*  Ring van Zoutpansberg

*  Ring van Middelburg

*  Ring van Lydenburg

*  Ring van Laeveld

 

DPS-HUIS NINA PARK

 

*  Ring van Pretoria-Noord

*  Ring van Pretoria-Wes

*  Ring van Pretoria

*  Ring van Dorsland

*  Ring van Wes-Kaapland

*  Ring van Bronkhorstspruit

*  Ring van Trichardsfontein

 

DPS-HUIS KRUGERSDORP

 

*  Ring van Krugersdorp

*  Ring van Potgietersrus

*  Ring van Losberg

*  Ring van Roodepoort

*  Ring van Oos-Kaapland

*  Ring van Bloemfontein

 

DPS-HUIS POTCHEFSTROOM

 

*  Ring van Potchefstroom

*  Ring van Maquassi

*  Ring van Klerksdorp

*  Ring van Noord-Kaapland

*  Ring van Bothaville

Login With Facebook