Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Wie en wat is TOIBO?

Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys (TOIBO)

TOIBO Logo_nuut

 

Basiese inligting:  

Die Instituut is op 13 Maart 1947 deur die drie susterkerke gestig met die opdrag om skole te open vir kinders met gestremdhede.  Die susterkerke en hul gemeentes dra tans 53,4% by van die Instituut se totale inkomste by waarvan 71,1% aan die skole toegeken word.

 

Missie:

Om leerders met spesiale onderwysbehoeftes in die vyf Instituutskole nl.   Transoranje-skool vir Dowes, Transvalia-skool vir Epilepsie en Leergestremdheid, Sonitusskool vir Gehoorgestremdheid, Prinshofskool vir Gesiggestremdes en Hoërskool Martie du Plessis vir Serebraalgestremdes dmv fisiese hulpbronne en diens in staat te stel om hul potensiaal te verwesenlik binne ‘n Christelike etos.

 

Visie: 

Behoeftegedrewe Christelike barmhartigheidsdiens vir leerders met spesiale onderwysbehoeftes.


Vir meer inligting besoek ons by www.toibo.org.za


Kontak TOIBO by:

Uitvoerende Beampte: Mev Arina Jooste

Epos adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selfoon nr: 082 560 5213

Kantoor tel nr: 012-320 7644Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek