Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Projek Bartimeus

Projek Bartimeus is in 2005 as gevolg van ‘n gesamentlike inisiatief van die Algemene Diakensvergadering (NH Kerk) en die Instituut geloods. Die projek het eerstens ten doel om die woord te bring aan gestremdes (toe te sien na die geestelike versorging van die gestremde), asook om fondse in te samel vir behoeftige leerders. Dit word bereik deur Bybels aan leerders te versprei, deur gemeentes meer bewus te maak om eredienste en kerkgeboue meer toegangklik te maak vir gestremdes en om doelgerigte opvoedkundige media en hulpmiddele te versprei.

 

Die Projek Bartimeus projekspan onderneem as gevolg hiervan ‘n landswye bewusmakings veldtog deur op uitnodiging besoek af te le aan Gemeentes van die drie Susterskerke. Laasgenoemde bied aan die gemeentelid die geleentheid om die wêreld vanuit die gestremde se oë en ervaring te beleef en om weereens te besef watter enorme groot voorreg dit is om normaal te wees. Die afgelope twee jaar is verskeie gemeentes deur die projekspan asook die gebaretaalkoor van die Transoranje-skool vir Dowes en ander gestremde leerders besoek. In 2011 is optredes by die volgende Gemeentes geskeduleer en reeds suksesvol afgehandel:

 

14 Aug - NHK Midpark Randfontein

21 Aug - NG Kerksondermure Midstream

28 Aug - NG Sesmylspruit

11 Sep - NH Oos-Moot

18 Sep - NG Kemptonpark-Oos

23 Okt - NG Kerksondermure Hippolaan

 

By al hierdie geleenthede het leerders van Transoranje-skool vir Dowes en Prinshofskool vir Gesiggestremdes opgetree. Terugvoer na afloop van besoeke dui daarop dat gemeentelede groot waarde daaruit put en verskeie vriendskapsbande word gesmee tussen gemeentelede en gestremde leerders wat tydens die geleenthede optree. Verskeie van die optredes word ook deur gestremde lidmate van die gemeentes self bygewoon. In die komende jaar sal daar gepoog word om leerders van die ander twee skole in Pretoria ook te betrek.

 

Fondsinsameling geskied deur middel van spaarbussies wat elke jaar aan elke gemeente voorsien word met die oog daarop om veral jongmense en finalejaar katkisante by die projek te betrek. Die beginsel is om jongmense te mobiliseer om ʼn geldjie bymekaar te maak vir iemand wat minderbevoorreg is. Die fondse wat elke jaar hierdeur ingesamel word dra by tot TOIBO se spesiale fonds vir behoeftige leerders in die vyf skole. Gedurende 2010 is ’n bedrag van R39 325 ingesamel.

 

Inkomstes vir Projek Bartimeus soos op 17 Okt 2011 is as volg:

 

NHK: R28,111.94

Algemeen: R610.78

NGK: 8,741.51

GKSA: 779.55

 

Ander: Loslitdag: R7,679.78

 

Inkomste vanaf NHK:

Behoeftige Leerders: R70,000

Heffings: R38,874.89

Gemeentes: R8,443.16

 

Projek Bartimeus spreek ten eerstens sy dank uit teenoor Ons Skepper wat in Sy Voorsienigheid, ook op hierdie sigbare wyse, ’n verskil maak aan behoeftige leerders se lewens en tweedens vir elke lidmaat se volgehoue ondersteuning vanuit Gemeentes van die drie Susterskerke asook vanuit verskeie ander oorde. Ons sal nooit die waarde van hierdie dienswerk kan meet nie en ons staan verbyster voor die omvang van die donasies en skenkings wat deur mense se barmhartigheid ontvang word.

 

Indien meer inligting verlang word, kan Mario Smuts, koördineerder van die projek, gekontak  word by 084 663 4109 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek