Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Vervoerbehoeftes van bejaardes

Volgens die ondersoek wat onder gemeentes van die NHK gedoen is deur die Bejaardesorg Besorgdheidsgroep, ervaar 7.6% bejaardes probleme met vervoer. Namate persone ouer word, word hul vervoerprobleme groter.

In 'n ondersoek wat deur Solidaritiet gedoen is, het dit geblyk dat 60% van persone jonger as 70 jaar nog 'n eie motor besit en dat 64% van hierdie persone (<70 jr) nog self hul motors bestuur. Van die populasie in hierdie ondersoek het 66% aangedui dat hulle graag van openbare vervoer gebruik sou maak indien hulle kon.

Ideale vervoer

Die ideale vervoer vir ouer persone sal die volgende eienskappe hê:

 • Dit sal beskikbaar wees soos en wanneer benodig
 • Dit sal die bejaarde vervoer na al die plekke waar 'n bejaarde graag wil wees, dws verskeie bestemmings
 • Dit sal betroubaar en betyds wees
 • Dit sal veilig wees
 • Dit sal gerieflik wees
 • Dit sal goedkoop/bekostigbaar wees.
 • Dit sal toeganklik en maklik wees om te gebruik.

Alhoewel omstandighede van bejaardes verskil, is daar by die meeste van hulle 'n behoefte om by die onderstaande plekke uit te kom:

 • Kinders, familielede, vriende
 • Kerk, en ander geleenthede by die kerk
 • Dokter, apteek, hospitaal, gehoortoetse
 • Haarkappery, droogskoonmaker, wasssery
 • Markte en kruideniersvoorsieners, bakkerye, slaghuise
 • Afdelingswinkels
 • Betaling van rekeninge
 • Banke
 • Vermaaklikheidsplekke soos bingo, flieks en teaters
 • Sport: swem, gholf, rolbal, hengel
 • Stokperdjies

In die lig van bostaande, blyk dit dat 'n eie motor die beste oplossing is, maar waar die bejaarde nie meer 'n eie voertuig het nie, kan ander opsies oorweeg word, soos hier onder uiteengesit.

Praktiese reëlings vir vervoer deur 'n diensgroep, omgeegroep, ens.

 1. Werf persone in die gemeente of gemeenskap wat oor 'n motorvoertuig beskik en wat die nodige tyd het en gewillig is om te help met die vervoer van bejaardes. Laat die medewerkers aandui op watter dae hulle beskikbaar is.
 2. Kies 'n leier uit die groep wat die vervoer van bejaardes koördineer.
 3. Kontak al die bejaardes in die gemeente of gemeenskap. Hoor by die bejaardes of daar 'n behoefte is aan vervoer en, indien wel, waarheen en wanneer (spesifieke tye soos vir doktersafsprake en die frekwensie daarvan, soos byvoorbeeld een keer per week of maand)
 4. Voorsien die leierfiguur se kontakbesonderhede en 'n lys van beskikbare persone met hul kontakbesonderhede asook die dae waarop hulle beskikbaar is om te help aan die bejaardes wat wel vervoer nodig het.
 5. Groepeer al die versoeke vir vervoer op 'n spesifieke dag en gee dit aan die persoon wat op die dag beskikbaar is, om te help met vervoer.

Hoe groter die stad/dorp/gebied, hoe meer vrywilligers sal nodig wees aangesien rytyd 'n rol speel. Hoe meer bejaardes vervoer benodig, hoe meer vrywilligers sal nodig wees.

Openbare vervoer

Openbare vervoer in dorpe en op die platteland bestaan vir praktiese doeleindes nie. In stede is daar egter wel busse, treine en huurmotors beskikbaar. Soos in die geval van private vervoer, sal openbare vervoer ook aan bostaande eienskappe moet voldoen.

Hierdie maatreëls is van die uiterste belang wanneer van openbare vervoer gebruik gemaak word:

 • Moenie openbare vervoer gebruik wanneer dit reeds donker is nie.
 • Laat iemand die bejaarde vergesel na die halte en weer ontmoet wanneer die persoon by sy/haar bestemming aankom.
 • Sit naby die bestuurder.
 • Moenie alleen in 'n treinwa of kompartement sit nie. Staan op en gaan sit in een waar daar ook ander mense is.
 • Wanneer 'n persoon wat twyfelagtig lyk, langs jou kom sit, staan op en gaan sit elders by iemand anders.
 • Moenie 'n saamrygeleentheid van iemand aanvaar terwyl jy staan en wag op die bus/trein nie.
 • Wees altyd bedag op die omgewing wanneer jy na en van openbare vervoer loop. Vermy plekke wat gevaarlik kan wees.
 • Moenie kortpad vat deur parke, parkeerareas, agterstraatjies ens nie.
 • Moenie talle pakkies dra nie.
 • Dra gemaklike klere en skoene
 • Moenie dat straatverkopers jou voorkeer nie.
 • Moenie kosbare juwele, handsakke, ens dra nie en moenie groot bedrae geld in kontant by jou hou nie. Hou jou selfoon en sleutels buite sig.
 • Hou 'n afskrikmiddel byderhand soos 'n sambreel, kierie of pepersproei.
 • Eie vervoer

'n Eie motor is vir baie bejaardes die simbool van hulle onafhanklikheid en met goeie voorsorg kan hulle dit nog vir lank gebruik. Die feit is egter dat die motor die mees algemene ongeluksoorsaak van dood in die ouderdomsgroep 65 tot 74 is.

Instandhouding van voertuie

Alhoewel ouer persone minder gereeld hulle voertuie gebruik, is dit steeds van uiterste belang om die voertuig in stand te hou sodat veiligheid verseker word. Die geskeduleerde versienings van die motor moet volgehou word. Vir ouer motors is dit nog belangriker dat die motor gereeld versien word. Wanneer versienings nie op datum gehou word nie, kan dit aansienlike koste meebring wanneer iets onklaar raak of in die geheel vervang moet word terwyl dit met gereelde aandag bloot herstel sou kon word.

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek