Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Navorsingsbevindings van die AGB

Ons lewe in 'n tyd waar mense se lewensverwagting hoër word. Studies toon aan dat indien jy 60 jaar oud was in die 1980's, het jy 'n 50% kans gehad om 80 jaar oud te word en 'n 16% kans gehad om 90 te word. As jy vandag egter 60 jaar oud is, het jy 'n 67% kans om 80 te word en 'n 36% kans om 90 te word! Vir 'n getroude paar wat vandag albei 60 jaar oud is, is die kans 80% dat een van hulle 90 jaar oud sal word!

navorsingsbevindingsHieruit is dit duidelik dat ons nuut sal moet dink oor die versorging van ons bejaardes. Uit die studie in ons kerk het dit aan die lig gekom dat daar veral drie probleemareas vir bejaardes in ons kerk is: finansies, vervoer en fisieke probleme.

Finansiële probleme

Die hoër lewensverwagting plaas ongelooflike druk op die tradisionele vorms van aftreebeplanning. Pensioene en uittreeannuïteite kan gewoon nie voorsien in die groterwordende vraag nie. Gevolglik sal voordele moet verlaag en sal ons bejaardes jaar vir jaar armer word. Uit 'n grafiek van een van die groot finansiële instellings, is dit duidelik dat pensioenarisse wat hulle lewe lank gewerk het, binne so min as vyf jaar probleme ontwikkel ten opsigte van hulle finansies. Twintig jaar na aftrede kan hul pensioen glad nie meer in hul lewenskoste voorsien nie. (‘n Onafhanklike studie beweer dat slegs 7% mense in Suid-Afrika kan bekostig om finansieel onafhanklik af te tree.) Die gevolg is dat pensioenarisse meer en meer moet teruggaan werk toe, of by hulle kinders gaan woon en deur hulle kinders versorg moet word. Die kerk sal nuut moet dink oor hoe om hierdie probleem die hoof te bied, terwyl dié van ons wat nog werk, nuut sal moet dink oor aftreebeplanning. 'n Totale kopskuif is nodig.

Vervoerprobleme

Die kerk se studie toon aan dat hoe ouer bejaardes word, hoe groter word hulle vervoerprobleme. Redes daarvoor is onder andere verswakkende oë, reaksietyd, ens. Daarmee saam word bejaardes se motors saam met hulle ouer, terwyl brandstof en loopkoste duurder en duurder word. Bejaardes in ouetehuise en aftreeoorde word dikwels deur die tehuis gehelp ten opsigte van vervoer, maar nie in alle gevalle nie. Baie bejaardes se kinders help hulle, maar meer en meer bejaardes ontwikkel vervoerprobleme. Dit perk ook hulle onafhanklikheid in. Ons as kerk sal saam met die bejaardes in ons gemeente moet beplan hoe ons hulle kan help ten opsigte van vervoerprobleme.

Fisieke probleme

Vir lank was ouetehuise met versorging vir verswaktes die oplossing vir die probleem. Die groei in lewensverwagting maak egter dat bejaardes eers op 'n hoër ouderdom plek sal kry in sulke tehuise. Ons sal dus maniere moet vind om bejaardes met fisieke probleme langer self te versorg. Kinders doen hierdie versorging dikwels, maar ons as kerk sal saam moet dink hoe om kinders en diensgroepe of omgeegroepe te help en toe te rus daarvoor.

Die versorging van ons bejaardes is ons verantwoordelikheid. Om die uitdagings van vandag te kan aanpak, gaan van ons vra om diep te delf en nuut te dink oor die hoe en wat. En met ons, bedoel ek almal wat nog in staat is om iemand anders te kan help.

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek