Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Siekte: Oordenkings oor Psalm 139

Siekte: Oordenkings oor Psalm 139

 

 Here, U omsluit my van alle kante ........

Om hoop te deel met hulle wat aan my die voorreg bied om ʼn paar treë saam op hulle lydingspad te loop.

Ds Japie Coetzee


God weet alles ..... al is my omstandighede so onseker

Oordenking: Psalm 139:1-6

 

Siekte bring altyd vir ʼn mens onsekerheid. Wanneer jy besef dat daar iets met jou gesondheid skort, begin die onsekerheid aan jou knaag: Wat is nou aan die gang met my? Dit help nie om die eerste waarskuwingstekens wat ons liggaam gee, te verontagsaam en te bly wik en weeg of jy dokter toe sal gaan of nie. Hiermee bewys ons net – eg menslik – ons onsekerheid omdat ons nie weet wat gaan gebeur nie. Wat gaan die diagnose wees, wat gaan die uiteinde van die siekte wees? Selfs die verwagting wat ons het met betrekking tot die mediese hulp wat gebied word, bring onsekerheid en angs. Die gedagte aan dit wat tydens en na ʼn operasie kan gebeur, kan ontstellend wees. Dit is ook nie vrees dat ons liewer ons onsekerheid en vrese vir onsself wil hou en dit selfs nie eers met ons geliefdes deel nie. Ons wil onsself en hulle probeer beskerm!

 

As jy dalk vandag so voel, of vermoed dat iemand naby aan jou dalk met hierdie onsekerheid worstel, kyk net weer na die gedeelte van die psalm wat ons gelees het: God weet van al jou onsekerheid en vrese en God verstaan jou gevoelens. God weet dit nog voordat u dit vir God kan sê! God weet ook wat die toekoms vir u inhou. Juis daarom moet u dit met God uitpraat – dit bring vrede en rustigheid in jou gemoed. Deel ook jou gevoelens met jou jou geliefdes en bid saam oor die nood wat julle ervaar.

  


 

God is teenwoordig by my ........al voel ek soms om selfs van God af weg te vlug

Oordenking: Psalm 139:7-12

 

Wanneer ʼn mens siek word, verskraal jou hele wêreld. Jy word feitlik ingeperk tot die siekekamer en die bed. Indien ʼn mens in die hospitaal opgeneem word, vererger die situasie. Jy verkeer in ʼn vreemde plek tussen vreemde mense, vreemde mediese taal, vreemde nóg prosedures en reëls. Jy word in ʼn groot mate afgesny van jou geliefdes. Die sieke voel ook dikwels nutteloos, want dit voel asof die lewe daarbuite en tuis sonder jou onverstoord voortgaan.

Jy wil vashou aan die wete dat God jou deur en deur ken, maar dikwels maak hierdie verwondering plek vir verskrikking, benoudheid en skuldgevoelens. Wanneer jy siekte en lyding ervaar, ontbloot dit jou menswees. Wanneer ʼn mens worstel met waarom en hoekom vrae, wanneer jy probeer uitwerk wat jou aandeel aan die oorsaak van jou omstandighede is, wil jy nie altyd deurgrond word nie, oop en bloot voor God staan nie. Dit is sulke tye dat ons God bevraagteken en dikwels betwyfel.

Luister weer na die psalmdigter – in sy worsteling ontdek hy dat hy nie van God af kan wegvlug nie, want God is altyd oral, God is teenwoordig by hom. Nóg ruimte, nóg tyd, nóg siekte, nóg dood, kan jou van God skei nie – juis dit is genade. Al wil jy dikwels in jou lyding wegvlug van mense en van jouself, wegvlug van God, God vind jou maar keer op keer met sy liefde. "...vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig".

Bid dat die Gees ook met jou in jou lyding God se vrede en hoop sal deel.

 


By God is baie dinge moontlik

Oordenking: Psalm 139:13-18

 

In ons moderne wêreld met byna ongelooflike tegnologiese en akademiese prestasies is daar vir die sieke talle moontlikhede tot hulp om die siekte te genees of die lyding te verlig. Dink maar net aan goed opgeleide mediese personeel en toegeruste hospitale. Daar is ook sielkundiges, maatskaplike werkers en pastorale beraders om die mens in nood te help om oorwinnend met sy / haar omstandighede om te gaan. Ons vestig so ons hoop op die mediese wetenskap asof dit een en al is. Ander soek dikwels hulp in sogenaamde wondergeneesmiddels en by gebedsgenesers van vreemde geloofsklimaat. Is dit dalk omdat ons geloofsvertroue begin huur opsê? Hoe ons ook al dink en doen, as die sieke nie gesond word nie, dan worstel ons met die vraag of sy / haar geloof, en of selfs God, misluk het.

Dalk moet ons in hierdie gespesialiseerde mediese wêreld op ʼn meer eenvoudige manier dink. Ons kan selfs in ons godsdienstige en geloofsdenke verstrengel raak! Ons kan ons self uitput met waarom en hoekom vrae en skuldgevoelens. Ons diep nadink en bespiegel oor wat die almag van God beteken, of God alomteenwoordig en alwetend is. Ons moet stil word voor die wete dat God die Skepper is en ons behoort aan God – van ons geboorte af, deur ons siekte en lyding heen. Ons hoef nie ingewikkelde vrae oor God, geloof en genesing te kan antwoord nie, of kruipmaskers te dra en vir God weg te kruip nie. Die Skepper God sorg vir ons, is lief vir ons – God is ons Vader en ons Verlosser, so leer ons God ken in Jesus die Christus.

Dat God ons ken, is ons troos. Dat God vir ons sorg, is ons geborgenheid. Dat God deur die mediese wetenskap vir ons gesondheid sorg en heling kan bring, dit is ons hoop. As die siekbed ʼn sterfbed moet word, sorg God ook vir sy kinders deur die dood heen. Jesus leef!

 


God wil geloof word!

Oordenking: Psalm 139:19-22

 

Hierdie paar verse van hierdie wonderlike troos psalm maak ʼn mens baie ongemaklik. Jy voel om dit maar oor te slaan as jy die psalm lees en baie keer ignoreer predikers dit summier in hulle prediking. Dit is eintlik onverstaanbaar dat ʼn mens, wat so diep onder die indruk van God se liefde en sorg is, sulke harde woorde oor ander mense kan uiter. Presies hoe ons dit moet verstaan, is nie baie duidelik nie. Wil die psalmdigter sê dat dit vir hom ondenkbaar is dat daar mense kan wees wat nie die Here wil erken en bely nie en ook vyandig teen God is. Hy voel dat hulle, terwille van die eer van God, eerder vernietig moet word. ons moet sy gevoelens verstaan teen die agtergrond van Ou-Testamentiese kultusmens.

In die wêreld van die hospitaal, en oral waar mense worstel met die lydingsvraag, sal jy mense ontmoet wat die Here nie kens soos wat ons saam met hierdie psalmdigter God se teenwoordigheid en liefde in ons siekte en lyding ervaar nie. Dit kan ʼn mede-pasiënt wees, ʼn familielid of vriend, of ʼn lid van die mediese personeel. Hier word juis vir ons ʼn wonderlike geleentheid geopen om getuies te wees teenoor mense wat in hulle harte nog vyande van God is, of so vasgevang is in hulle eie lyding en verstaan daarvan, dat teleurgesteld is in God en hulle eie geloof.

Wat ʼn geleentheid om God te loof en te prys deur te getuig dat God God is vir almal: God wat vir ons sorg soos ʼn Vader, God wat ons Verlosser is in Jesus Christus, God die Heilige Gees wat hierdie waarheid en troos aan ons bevestig.

So word jou siekbed ʼn preekstoel!

 


Lei my, Here ..............

Oordenking: Psalm 139:23-24

 

Die psalmdigter ervaar ook nog ʼn ander emosie. Hy is onrustig omdat hy besef dat hy ook maar net mens is wat kan foute maak, wat kan vergeet hoe afhanklik hy van God is, wat sy eie planne sal wil maak, wat sal kan twyfel aan God se liefde en sorg. Hy besef sy onvermoë om sy omstandighede te hanteer. Hy besef dat hy alleen maar uit God se genade kan lewe. Hy besef weereens dat God diep in sy hart kyk, dat God weet of sy kind op ʼn pad is wat uitloop op ware lewe, of vernietiging. Daarom bid hy: Lei my, Here, op die regte pad!

Die gelowige kind van God se lewe word geheel en al omvat deur God wat alles van sy kind weet, wat altyd by sy kind is, wat sy kind in staat stel tot dit wat hy / sy in eie krag nie kan vermag nie. God het dit vir ons gewys deur die lewe en sterwe van Christus. God bevestig dit aan ons deur God se Gees wat op ʼn besondere wyse deur die Bybel en in ons omstandighede siekte en lyding met ons besig is.

Gelukkig is die mens wat so in God glo en op God vertrou. Juis daarom moet ons die gebed aan die einde van hierdie psalm ook ons gebed maak. In ʼn tyd van siekte en lyding is dit soms baie moeilik om te bly glo en die regte lewenskeuses te maak. Gaan vandag met jou eie onsekerheid en twyfel wat daar mag wees na die Here toe – bid dat God jou nog meer sal ken, jou onrus sal raaksien, jou nood sal verstaan, by jou sal wees en vir jou sal sorg. Bid ook vir ander om dit so te mag ervaar.

 


'n Gebed om sommer oor en oor te bid!

 

Vader in die hemel, ek bely U as die almagtige God wat my deur en deur ken, altyd by my is en vir my nuwe lewe moontlik gemaak het. So het ek U leer ken al wandelend deur hierdie kosbare psalm, die getuienis van ʼn kind van U van lank gelede. Dit is vir my troos en bemoediging, dit gee my hoop en vertroue!

Maar Here, ek is ook maar net mens – ek twyfel baie keer en raak maklik moedeloos. Maar U kyk dwarsdeur my ... U weet van die gedagtes wat nou in my gemoed lê. Die onbekendheid en onsekerheid, die vrese en die hartseer wat ek dikwels nie eers met my geliefdes kan deel nie, daarvan weet U!. O Here, gee asseblief kalmte en gemoedsrus, vrede en hoop.

U weet ook van die dankbaarheid en die vreugde in my hart, ek ontvang soveel genade van U! Dankie Here dat U my van alle kante omsluit. U vou my toe in u liefde, selfs al voel ek soms om van U weg te vlug. U is altyd by my – ook nou in my besondere omstandighede vandag vergeet U my nooit. Daarom vertrou ek op u troue liefde en u sorg oor my en oor al my geliefdes. Niemand kan sonder U sinvol lewe nie.

Here, vergewe my ook asseblief al my sonde. Dit vra ek alles in die naam van Jesus Christus, my Here en Verlosser. Amen

 


 

Ds Japie Coetzee

Gemeente Kemptonpark-Oos
Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek