Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Trauma: Kindermishandeling

Trauma: Kindermishandeling

 

Oordenking: Psalm 18; 46; 62; 147; Jesaja 43; Johannes 3

 

Die Wet op die Voorkoming van Gesinsgeweld, Wet 133 van 1993 (Artikel 4), bepaal dat gevalle waar kindermishandeling vermoed word, aan 'n polisiebeampte of 'n kinderwelsynsbeampte of maatskaplike werker gerapporteer moet word. Mishandeling is ʼn omvattende term vir fisieke, seksuele en emosionele mishandeling en verwaarlosing. Dit is nie tot ʼn sekere sosiale klas of vlak van die gemeenskap beperk nie. Dit sny deur alle etniese, religieuse, sosiale en ekonomiese agtergronde. Kinders is aan mishandeling uitgelewer omdat hulle afhanklik van hul onmiddellike omgewing en sosiale konteks is. Gesinsprobleme, spanning en geweld binne ʼn disfunksionele samelewing dra tot die mishandeling van kinders by. Dit het ʼn invloed op elke vlak van kinders se ontwikkeling omdat hul emosionele belewenis van die mishandeling ʼn groot impak op hul gedrag het. Mishandeling is een van die mees traumatiese ervarings wat ervaar kan word en het ʼn invloed op kinders se fisiese, psigiese, sosiale, emosionele en religieuse ontwikkeling.

Kinders worstel met die traumatiese persoonlike gebeure, wat veroorsaak dat daar nie ʼn hoopvolle lewensvisie in die vooruitsig gestel kan word nie. In die gesin en disfunksionele samelewing waarin kindermishandeling plaasvind, ontbreek Iiefde, geregtigheid, vrede en hoop. Deur die simbiotiese werk van die Heilige Gees kan die kind-in-nood op die toekoms gerig word, met hoop, nuwe groeipotensiaal en oorwinning. God kan die pyn van mishandeling genees, omdat Hy sy beskermende liefde uitstraal en die pyn en seer verstaan.


Dr Rudy Denton

Gemeente Potchefstroom-Studente
Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek