Geloofsvertroue (3)

Geloofsvertroue (3)

Oordenking: Psalm 91:1

   

Die digter se bedoeling met die Psalm was nie om ons al die antwoorde te probeer gee op al ons probleme en teëspoed nie, hy wou ook nie vir ons probeer sê dat: as die Here jou skuilplek is, sal niks slegs jou tref nie.

Nou kan ons vra, maar wat wil die Psalm dan nou vir ons sê: Met sy eenvoud en kinderlike geloof wil hierdie Psalmis ons oproep om, in plaas van om weg te hardloop van die skaduwees van die wêreld, in plaas van dat ons die donkerte rondom ons vrees; in plaas van dat ons ons probleme toelaat om die oorhand oor ons te kry; in plaas van om tydelike verligting te kry met ʼn menslike poging, moet ons ons skuiling soek by die Een wat sy vleuels oor ons uitstrek, soos ʼn moederhen haar vlerke uitstrek oor haar kuikens. Ons moet ons skuiling soek onder die skaduwee van die Allerhoogste wat vir ons vrede sal bring. Ons moet ons toevlug tot Hom neem.

Wanneer mens besef hoe groot die Here se genade in ʼn mens se lewe is, dan sien mens die lewe in ʼn ander lig. Jy kyk met ander oë – geloofsoë – na alles. Sy genade vir jou en my is so ontsettend groot: in plaas daarvan dat my hande aan die kruis gespyker is, is Syne; in plaas dat ek verneder is, is Hy verneder; in plaas dat ek van God verlate was, was Hy, sodat ek nooit sonder Hom hoef te wees nie. 


Ds Janine Bevolo-Manders

Gemeente Witfontein