Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Gesin: Dwelms

Gesin: Dwelms

Oordenking: 1 Korintiërs 6:12-20 Dwelmmisbruik kom in ons samelewing meer algemeen voor as wat meeste van ons besef. Die ontstellende feit dat selfs laerskoolkinders aan dwelmmiddels blootgestel word roep elke gelowige op tot aksie. Die vernietigende krag van dwelms is aan ons goed bekend, dink maar net wat doen dwelmmisbruik aan die liggaam. Paulus leer ons in 1 Korintiërs 6:12-20 dat ons liggame nie aan onsself behoort nie, maar aan God. Hoor hoe mooi stel Paulus dit:

 

                “19Of besef julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: 20 julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.”

 

Paulus is besig om in die gedeelte oor seksuele vergrype te praat, maar dit geld ook vir die misbruik van dwelms. Die beginsel is dat ons as gelowiges nie meer aan onsself behoort nie, maar aan God. Hy het ons vrygekoop deur Jesus Christus. Is dit nie verskriklik om te dink dat die God wat alles gemaak het, ook binne ons wil woon nie? Dit gryp my altyd aan dat God so naby aan ons wil wees, al maak ons God soms seer met ons gedagtes, woorde en dade, het Hy ons so lief dat Sy Heilige Gees in ons wil woon. Ons word deel van Christus se liggaam in die wêreld, deel van Sy Kerk, maar Hy woon ook in ons liggame deur Sy Gees. 

 

Dwelms vernietig egter nie net ons fisiese liggame nie, maar ook ons verhoudings. Mense wat verslaaf raak aan dwelms ontwikkel ‘n slegte verhouding met hulself. Die afhanklikheid van ‘n chemiese middel word so belangrik, dat niks anders meer saak maak nie. Langdurige misbruik lei gewoonlik daartoe dat mense hulleself verwaarloos en minag. Skuldgevoelens en vrese oorweldig so ‘n persoon se denke en later ontwikkel hulle ‘n tipe vervolgingswaan. Die algemene term op die straat hiervoor is ‘n “sticky mind”. Ons vind hierdie verskynsel veral by jongmense wat verslaaf is aan gom. Hierdie slegte verhouding met jouself en afbrekende denke, kring ook uit na jou verhoudings met ander. Later dink die persoon: “almal is teen my” of “niemand hou van my of is lief vir my nie”. Die dwelmmiddel raak die spil waarom die lewe draai, later sal jy selfs jou eie ma se goed steel en verkoop, net om nog ‘n “fix” in die hande te kry.

 

Hierdie bose kringloop van vernietiging veroorsaak dat ouers en kinders van mekaar vervreem word. Huwelike verbrokkel en vriendskappe gaan tot niet. Later is dit net die eensame persoon wat alleen en geïsoleerd bestaan binne die gevangenskap van die dwelmmiddel. So ‘n persoon se lewe bestaan uit lang periodes van hartseer en pyn en kortstondige oomblikke van ekstase. Selfs die verhouding met God word deur die dwelmmiddel verwring. Jy dink later dat ook God teen jou is en dat ook Hy nie vir jou lief is nie.

 

Hierdie hartseer kringloop kan net gebreek word deur God se genade, deur opregte gebed en deur die hulp van mense wat werklik omgee. Al drie hierdie faktore is nodig om die persoon wat deur die dwelmmiddel vasgevang is, los te skeur uit die doodsgreep van vernietiging en ellende. Die persoon moet natuurlik ook self uit die verslawing wil ontsnap. Mense bestaan binne die ruim van verskeie relasies of verhoudings. Ons moet al hierdie gebroke verhoudings met God, die omgewing, jouself en ander in ag neem as ons wil rehabiliteer.

 

Die goeie nuus is dat ware geluk, ware verlossing, ware ekstase en ware liefde by God te vind is. Die dinge waarna die verslaafde persoon eintlik smag, is in verhouding met God te kry. Hierdie verhouding met God van ware omgee en sorg, kan al hierdie behoeftes bevredig. Ons lees in Efesiërs 5:18:

 

                18Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, 19 en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eer van die Here. 20 Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

 

Mag ons iets van die ekstatiese wonder beleef, dat God se Heilige Gees ons vervul, dat Hy in ons woon, dat God ons oneindig lief het.

 

Mag hierdie liefde aan ons lewe; dankbaarheid, vreugde en vervulling gee!


Dr Stephan Hoffman

Bybelgenootskap van Suid-Afrika


 

Lees gerus ook: 

Handelinge 2:1-15

1 Tessalonisense 5:1-11

1 Timoteus 3:1-5Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek