Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Vraelys oor die voorkoms en verligting van armoede

1. Hoeveel gesinne versorg julle gemeente gemiddeld elke maand? (Versorging sluit in kos, klere of ander noodsaaklike items)

2. Hoeveel van hierdie gesinne is: (Probeer om ’n gemiddelde aanduiding te gee)

3. Hoeveel van bg. gesinne word gehelp deur vir hulle geld te gee?

4. Is daar mense wat kom aanklop vir hulp wat julle nie kan help nie omdat julle te min middele het?

5. Op watter wyse(s) evalueer julle of ’n gesin hulp nodig het?

6. Op watter wyse(s) bepaal julle met watter items julle die mense help?

Met die volgende vrae versoek ons julle hulp om ’n opname oor armoede in ons gemeenskappe regoor die land te maak. Julle kan hierdie inligting self insamel, of die hulp inroep van byvoorbeeld maatskaplike werkers, die SAPD, plaaslike skole, ander kerke, ens.

7. Hoeveel plakkerskampe / nedersettings val binne julle gemeentegrense

8. Wat is die straatadresse / basiese padaanwysings / koördinate van hierdie kampe in 7 genoem?

Hierdie data sal op 'n volgende Vorm ingevoer word

9. By hoeveel verkeersligte in julle gemeentegrense is daar bedelaars? (Probeer dit as ’n persentasie uitdruk, bv. 3 uit elke 10 of 30%)

10. By watter van die volgende is julle as gemeente by betrokke? (Merk die toepaslike blokkie(s) met ’n X asb.)

11. Watter faktore dra by tot armoede in julle gemeenskap?

12. Sou julle sê dat armoede in julle gemeenskap styg, of neem dit af?

13. Op ’n skaal van 0 (laagste) tot 9 (hoogste), hoe tevrede is julle met julle gemeente se diakonale werk ten opsigte van die verligting en bekamping van armoede?

Login With Facebook