Omsendskrywes

 

 

Nommer Datum Inhoud
ADV Omgee 1 van 2013 21 Januarie 2013 Ringsdiakensvergadering
ADV Omgee 2 van 2013 29 Januarie 2013 Konsepagenda vir Ringsdiakensvergaderings
ADV Omgee 3 van 2013 7 Februarie 2013 Skriftelike oproep na die 6de ADV
ADV Omgee 4 van 2013 5 Maart 2013 Spesiale deurkollektes - Beeld Kinderfonds
ADV Omgee 5 van 2013 2 April 2013 Ons Tuis Boekie Projek
ADV Omgee 6 van 2013 22 April 2013 Belangrike reëlings t.o.v die 6de ADV
ADV Omgee 7 van 2013 6 Mei 2013 Dienswerkdag en Registrasie - 6de ADV
ADV Omgee 8 van 2013 15 Mei 2013 Kinderbeskermingsweek
ADV Omgee 9 van 2013 21 Junie 2013 Barmhartigheidsoffers 2013-14
ADV Omgee 10 van 2013 22 Julie 2013 Fondsverdeling deur die ADV
ADV Omgee 11 van 2013 13 Augustus 2013 Sondag vir persone met gestremdhede
ADV Omgee 11 van 2013 14 Augustus 2013 Opvolg - Sondag vir persone met gestremdhede
ADV Omgee 12 van 2013 30 Augustus 2013 BKF Kindersorg-Sondag
ADV Omgee 13 van 2013 29 Oktober 2013 Ringsdiakensvergaderings 2014
ADV Omgee 14 van 2013 14 November 2013 Barmhartigheidsoffers 2014-15
ADV Omgee 15 van 2013 26 November 2013 2014 Temajaar - Armoede
 
ADV Omgee 1 van 2014 16 Januarie 2014 Inligtingsstukke vir Ringsdiakensvergaderings
ADV Omgee 2 van 2014 20 Januarie 2014 Afskop van ADV temajaar - Armoede