Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Onblusbaar - Jan 2017

Onblusbaar

In 2003 ontstaan daar in Delmas die gedagte by ’n paar mense om ’n Christelike Gemeenskapsteaterstuk op die plank te bring waarby die hele dorp betrokke kan raak.

Afgevaardigdes uit alle gemeentes word gevra om deel te word van die “Sentrale Komitee” wat hierdie produksie moet organiseer. Predikante, pastore of ander persone word uit elke gemeente afgevaardig om die beplanning te doen. Dit gebeur toe só dat ek op die Sentrale Komitee beland. Ongeveer 8 gemeentes uit 6 denominasies vat hande in 2004 en ons bring “Die Bruidegom Kom” op die planke. In 2008 voer ons die “Houtkruis” op en in 2012 is die produksie “Jerusalem, Jerusalem”. Hierdie produksie in 2012 het gehandel oor die ontstaan van die eerste kerk.

In 2016 word die produksie “Onblusbaar” genoem. Die geestelike leiers in die dorp was dit eens dat ons die verhaal van “Jerusalem, Jerusalem”, moet opvolg deur te wys hoe die Evangelie uitgedra is, deur die Apostels, na die uithoeke van die aarde. Hierdie keer neem daar 10 gemeentes uit 7 denominasies deel.

onblusbaar07

Hierdie is ware gemeenskapsteater! Niemand word weggewys nie! Dit word ’n enorme werk om 74 spelers in 112 rolle in te deel. Agter die skerms is daar ongeveer 55 mense wat klere maak, mense grimeer, ligte en klank organiseer, terrein bestuur en amper grootste van alles, die enorme stel moet in ’n gewone kerk se liturgiese ruimte ingebou word. Die musiek moet gekies, geoefen en uitgevoer word. Afrigting vind saans – Maandae tot Donderdae, asook Saterdagmiddae plaas. Feitlik almal is werkende mense, asook skoolkinders. Woorde word geleer en geoefen. Met boere wat nie eers ’n outydse wals kan dans nie, oefen ons danse met mans wat 2 linkervoete het!

Letterlik almal is amateurs! Party is ouerig en sukkel om woorde te onthou. Ander is weer skoolkinders wat tussen toetse, eksamens en ander sportverpligtinge moet oefentye inpas. Hulle het egter almal ’n paar raakpunte met mekaar – almal is gelowiges, almal is ongelooflik entoesiasties en opgewonde en almal se grootste wens is dat dit ’n sukses sal wees!

onblusbaar03Met die aanpak van so ’n enorme produksie, is daar konstant verskeie uitdagings wat die hoof gebied moet word. Finansies! Delmas gemeenskap en die gemeentes van Delmas seën die produksie met donasies en bydraes om dit moontlik te maak. Mense gee hulle tyd, hulle passie en hulle energie om alles te laat gebeur. Vóór loop Elna Schoeman wat die skrywer van 3 van die afgelope 4 produksies is. Sy is ook die uitvoerende regisseur en organiseerder. Sonder haar is dit net nie moontlik nie.

As ek, as Diaken van die Hervormde Kerk, moet terugkyk oor die afgelope 12 jaar se opvoerings is daar geweldig baie wisselende gewaarwordings en gevoelens wat by mens opkom.

Die heerlikste om te weet is dat daar ’n groep gelowiges is wat ’n intersessiegroep vorm om vir die produksie se sukses en uitvoering te bid.

Verseker is dit harde werk, dis ’n ingryping in jou persoonlike lewe ten opsigte van tyd en betrokkenheid. Dit maak selfs inbreuk op jou eie gemeente se program. Omdat soveel mense betrokke is, is dit nie altyd moontlik om jou eie gemeente se werksaamhede en aksies na reg te laat geskied nie.

Dit bly egter steeds een van die bevredigendste en verrykendste ervarings van ons lewens. Geestelik word jy verryk deur die feit dat mense, wat soms totaal anders as jy jou Godsdiens beoefen en dinge in hulle kerke anders doen, saam kan werk om die Woord en Boodskap van ons Hemelse Vader uit te dra. Wat my egter die meeste raak is die onderlinge respek en verdraagsaamheid tussen Gelowiges wat saamwerk aan die groter prentjie! Ons doop dalk anders as mekaar, ons gebruik dalk op ander maniere nagmaal, ons manier van sing verskil dramaties van mekaar, maar ons glo almal aan Een Lewende God wat Hemel en Aarde geskape het!

Onblusbaar het  verlede jaar ongeveer drieduisend mense bereik en daarvoor is ons bitter dankbaar. Maar die wonderlikste is dat ons nou mense in die straat raakloop wat jy nog net van “sien” geken het en skielik het ons ’n band wat gebind is deur Jesus se Liefde en God se Genade wat “Onblusbaar” moontlik gemaak het.

Elmien Botha

 

onblusbaar01

Koning Agrippa en sy vrou Bernice. (Koning van die Jode).  (SPELERS:  Jaco Haasbroek en Wilna Joubert.) Paulus het hom op die Keiser beroep toe hulle hom wou doodmaak en het toe voor hulle verskyn. 

 

 

onblusbaar02  

 

(Kiewiet Botha)   Burgemeester se Gesant wat telkemale die oproerige skare wat vir Paulus wil vang of vermoor tot orde moet roep

 

 

onblusbaar04

 

Soms kan spelers nie die oefening bywoon nie - dan moet die Souffleuse inspring en woorde lees. (Elmien Botha)

 

 

onblusbaar05

 

(Wimpie Botha) Hy was 'n tempelwag wat vir Paulus moes oppas.  Uitkoms Versorgingsentrum - waar hy in die week bly - het met 'n bus vol maats kom kyk na sy optrede.  Was 'n wonderlike ervaring vir hom en vir hulle.  Gert Jordaan - Uitkoms se bestuurder en verskeie ander personeel het saamgekom.

Wimpie het nog aan al die opvoerings in ons dorp deelgeneem!!  Wonderlike hoe die jong Hoërskool seuns - wat saam met hom gespeel het - sonder dat iemand gesê of gevra het - hom onder hulle beskerming geneem het en gesorg het dat hy op die regte plek is!!

 

onblusbaar06

Die "Bo-kamer" (Boonste vlak van die stel).  Petrus is nou net uit die tronk deur 'n Engel uitgelei.  Rhode - die jongmense hoor iemand klop aan die deur en kry vir Petrus daar.   

Elna Schoeman Hoofregisseur is besig met afrigting!!

 

onblusbaar09

Paulus en Lukas met 'n Romeinse wag in huisarres in Rome.\ Romeinse wag - Gilmore Pendleburry Ou Paulus - Nico Prinsloo Ou Lukas - Dr Ben van Tonder 

 

onblusbaar08

 

Afslutitingstoneel met die hele geselskap op stel!!

 

 

Login With Facebook