Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Waardigheidsakkies. 'n Storie van Hoop - Jan 2017

Waardigheidsakkies: ‘n Storie van hoop

Die Werkgroep Gesinsgeweld en die NHSV Middelburg gemeente het ‘n projek van stapel gestuur om in die behoefte van die groeiende aantal slagoffers van seksuele geweld te voorsien.

Dit het onder ons aandag gekom dat wanneer hierdie dames hoogs getraumatiseerd by hul plaaslike polisiestasies aanmeld, die bietjie menswaardigheid wat hulle nog oor het ook van hulle ontneem word omdat hulle alles wat in hulle besit is en ook hulle onderklere as bewysstukke moet inlewer. Hierdie vroue is dan totaal blootgestel en dikwels getuig die behandeling wat hulle in die polisiekantore ontvang ook nie van baie deernis, menswaardigheid en medelye nie. Die slagoffers ontvang die sogenaamde “rape kit” ten einde forensiese getuienis in te samel. Dit is juis aan hierdie slagoffers wat die projek hoop om hulp en ondersteuning te verleen.gebrokevrou

Die projek behels dat die dames van ons NHSV pragtige materiaalsakkies gemaak het wat ongeveer die volume van ‘n twee liter-roomysbak kan bevat. Hierdie sakkies word dan gevul met skoon onderklere, sanitêre doekies, ‘n sepie, waslappie, ‘n roompie en ‘n deodorant. Hierdie artikels is baie basies en baie min, maar die hoop is dat dit die trauma en die weerloosheid van die slagoffer in daardie ure van nood sal verlig en veral daartoe sal bydra dat ‘n bietjie menswaardigheid by die slagoffer herstel word. Die projek het uit die aard van die saak ook sy uitdagings daarin dat die sakkies in die hande van korrupte amptenare kan beland en gevolglik nooit uitkom by die mense wat afhanklik daarvan is nie.

Die geluk wat ons in hierdie verband in die gemeente van Middelburg het is dat ons bevoorreg is om twee uiters bekwame kolonels in die polisie op ons kerkraad te hê wat ons met die regte mense in verbinding gebring het om te verseker dat ons hulp die regte mense bereik. Middelburg is ook een van die polisiestasies wat oor die fasiliteite beskik waar die “rape kit” gebruik kan word.

Dit was verder ook vir ons belangrik dat die naam van die Hervormde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging (NHSV) aan die projek gekoppel word. In die huidige sosiale klimaat word die praktyk van die skep van suksesvolle handelsmerke toenemend belangrik. Die hoop is dat indien die slagoffer die hulp wat in haar ure van diepste nood aan haar gelewer is met die NHK kan assosieer, dit uiteindelik die oorvloedige dankbaarheid en verkondiging van die evangelie en die uiteindelike verheerliking van ons Here Jesus Christus lei soos waarvan ons in die briewe van die apostel Paulus lees.

Die hoop is ook dat ander diakens en NHSV’s, geskoei op hierdie model, soortgelyke projekte sal onderneem.

Ds Elritia le Roux

Login With Facebook