Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Beroerte – vertel my meer? - Aug 2016

Beroerte – vertel my meer?

Die maklikste manier om ‘n beroerte te omskryf is die skielike verlies van funksionering van die brein in ‘n spesifieke area Dit kan as gevolg van breinbloeding wees of die verlies van bloedsomloop as gevolg van ‘n Cerebrale emboli’s.beroerte

Die gevolge van beroerte?

Die verlies van funksie van die brein kan tydelik of permanent van aard wees afhangende van watter verlamming van ledemate of verlies van spraak of sig geaffekteer is.

Die funksie verlies kan ook slegs aan een kant van die liggaam plaasvind. In erge gevalle kan dit permanente neurologiese skade tot gevolg hê en ook lewensverlies.

Tekens van beroerte

Die mees tipiese simptome is ‘n gevoel van verlamming van ledemate of gesigspiere en abnormale spraak. Persone wat al beroerte gehad het, het gemeld dat dit binne sekondes skielik gebeur het en dat hulle geen pyn gevoel het nie.beroerte2

Hoe weet ek of daar vir my ‘n risiko is om ‘n beroerte te kry?

Indien jy een van die volgende siektetoestande het, is die risiko groter:

suikersiekte

hoë cholesterol

hoë bloeddruk

en ook as jy rook.

Wat is rehabilitasie?

Sentrums wat rehabilitasiedienste bied vir beroerte pasiënte het die volgende ten doel:

1.         dat hulle sover moontlik weer ‘n normale lewe kan lei, deur vaardighede van daaglikse funksionering te herwin of weer aan te leer.

2.         dat die beroerte pasiënt die uitdagings moet verstaan en daarby aanpas. Soos om gesonde eetgewoontes aan te leer, byvoorbeeld die uitskakel van sout, vette en suiker.

3.         om die familie op te voed om ‘n ondersteunende rol te speel

4.         om na die sielkundige/emosionele aspekte te kyk.

Rehabilitasiesentrums is saamgestel deur multidissiplinêre spanne wat verskillende vaardighede bymekaar bring om die pasiënt by te staan met beweging, spraak, voeding, aantrek en algemene mobiliteit. Hierdie span sluit verpleegkundiges, arbeidsterapeute, spraakterapeute en sielkundiges in, sowel ‘n dokter wat opgelei is in rehabilitasie.

Waar kan ek aanklop vir hulp?

Ondersteuningsgroep soos Stroke Support wat inligting verskaf oor ondersteuningsgroepe of rehabilitasiesentrums.

Carica Enslin van Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals for stroke awareness.

By van Rensburg tehuis in Danville is daar verskeie suksesverhale van rehabilitasie van persone met beroertes.

Die tehuis streef daarna om die persoon so onafhanklik moontlik te laat funksioneer na die serebrale insident deur elke persoon individueel volgens sy/haar behoeftes te evalueer deur ‘n multi-professionele span.

Deur aangepaste eetgerei en hulpmiddels te voorsien kan persone weer self eet, onafhanklik beweeg met behulp van ‘n rolstoel of ander hulpmiddels asook persoonlike higiëne. Spesiale aktiwiteite word aangebied om die inwoner se selfbeeld, gemoedstoestand, menswaardigheid en gevoel van onafhanklikheid, te bevorder.

Hannelie Fourie

Login With Facebook