Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Hoop in blatante armoede. - Aug 2016

Hoop in blatante armoede.

Pieter* was ‘n voorman by ‘n konstruksie maatskappy. Na ‘n werksongeluk sy vrou, Maggie*, blind gelaat het in een oog en met 40% sig in die ander, kon sy nie werk nie. Pieter het ook sy werk verloor weens verskeie redes.

Hulle woon nou op ‘n plot saam met ’n groot groep ander mense in goedkoop behuising. Dit is gelukkig nie soos by ander soortgelyke plekke, waar mense in wendyhuise of sinkhuise moet bly nie. Die swaarkry is egter ooglopend. Pieter probeer homself aan die gang hou deur werkies vir familie, vriende en ander persone te doen, maar werk is nie altyd geredelik beskikbaar nie.

Hierdie is die agtergrond van my koster Maggie, en een van my ouderlinge, Pieter. Hulle is elke Sondag by die Kerk en hulle is by elke kerkfunksie. Hulle harte is oop. Hulle sal eerder self nóg swaarder kry as hulle hoor van iemand wat dalk groter nood het, en in ons area is daar groot nood. Met ons groente projek het hulle eerder die minste gevat en meer gaan uitdeel by ander, waar hul gedink het dit beter gebruik kan word.

Pieter en Maggie is van die grootste staatmakers in die gemeente, alhoewel hulle met tye die mense is wat die meeste hulp nodig het. Hulle gee hoop, waar ek eers gedink het dat hulle die hopeloses was. Hulle twee is die bewys dat Christusliefde in die geringste van die geringstes, die blinkste kan uitstraal. Dat Christusliefde hoop gee in ‘n area waar dit al hoe minder word, met werkloosheid wat die hoogte inskiet, armoede wat meer raak en naasteliefde minder.hande gee hoop

Pieter en Maggie is vir my die beste voorbeeld dat finansiële krag nie die hoop en die toekoms van die kerk is nie, maar dat die ménse in die kerk dit is. Ons fokus moet wees op dié mense in ons gemeentes en om hulle toe te rus om verder hoop uit te dra.

*Skuilname

Login With Facebook