Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Projek 21 - Junie 2014

Mammon – die euwel waarsonder ons nie kan nie

project projek 21 logo klein
Tog is daar mense, lidmate, en predikante wat sê dat ook geld uit God se hand kom. In die kerk is finansies gewoonlik die punt voor die afsluiting op die agenda.  Tydens die 6de Algemene Diakensvergadering (ADV) is daar vroeg in die vergadering baie ernstig gepraat oor ons finansies. Almal is dit eens dat ons geld nodig het om al die barmhartigheidswerk van die kerk uit te voer. Die opdrag was eenvoudig: befonds al die barmhartigheidswerk in die kerk – op ’n volhoubare manier!

Inligting is ingewin, wette gelees, onderhoude gevoer, wyd en ver gepraat met almal van belang. Woorde soos volhoubaarheid, rentmeesterskap, woeker, deursigtig, inspraak, vertroue bou, terugvoer, sekuriteit, deelname, klein begin, vrywillige deelname ens, is van die woorde wat tydens ons gespreke geopper is. E-posse is gestuur, voorleggings is gedoen, vergaderings toegespreek en vrae geantwoord – alles vanaf Mei 2013.

Mei 2014 gee die ADV Kommissie die groen lig: Gaan voort met PROJEK 21. Besef die dringendheid van die situasie – drie van ons diensorgane begroot hierdie boekjaar vir verliese!

Nou begin die werk. Kommunikeer PROJEK 21 met die kerk en vind mense/besighede/organisasies om deel te neem aan PROJEK 21. Hierdie is ons eerste stap, ons eerste tree om verantwoordelik verligting te bring aan dié wat in nood is. Lees die skrywe vanaf die ADV hier

Hierdie is ‘n geleentheid vir die kerk om JESUS SE VOETSPORE sigbaar te maak in die wêreld.

Andries Pretorius

Voorsitter ADV

Login With Facebook