Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Mei 2014 - RDV Johannesburg gesels armoede

RDV’s gesels armoede – Ring van Johannesburg

Op Saterdag oggend 12 April 2014 het ons as Ring van Johannesburg bymekaargekom vir ons jaarlikse diakensvergadering by Gemeente Turffontein; predikante, diakens, NHSV lede en sommer belangstellende gemeentelede ook. 40 mense in totaal met ʼn hart vir barmhartigheid.

johannesburg 1

johannesburg 2

johannesburg 3

Gemeente Turffontein was vroeg aan die gang en ons kon ʼn heerlike koppie koffie geniet selfs voor ons die kerk binne is. Ds. Kotie McDonald het die dag in gepaste wyse begin met ʼn treffende erediens rondom die verhaal van die weduwee se kruik en die meegaande bespreking het die baan geweg vir ʼn heerlike saamgesels vergadering.

Ons was ook bevoorreg om te luister na Donald Modise wat met ons gesels het oor sy pad saam met die OSR vandat hy ʼn jong seun was tot waar hy nou studeer aan die WITS se Soweto kampus studeer. Mari Maritz, die maatskaplike werker vanaf die OSR Newlands kantoor en Rudi Oelofse namens die kantoorkomitee het met ons gesels oor hulle werk en veral die spesifieke behoeftes in ons Ring. Ons is dan ook bly om te sê Mari is huis toe met ʼn kar vol  ingangsfooie van kos en skoonmaakmiddels.

johannesburg 4

johannesburg 5

Ons dag het in alle opsigte gefokus op die Temajaar: Armoede en ʼn groot gedeelte van ons vergader tyd is afgestaan aan ʼn interaktiewe kleingroep bespreking rondom die vraag “Verstaan ons armoede en wat kan ons doen daaromtrent?” As bewusmaking het elkeen ʼn pakkie klere gekry wat jy moes aantrek uit dankbaarheid of dit nou pas of nie. (Verwag ons outomaties dankbaarheid maar dink nie altyd oor wat en hoe ons gee nie?). Ons aansteekborde, kaartjies en ander vergader toerusting was van herwinde materiaal. (Koop ek soms te veel en gooi dan iets uit wat iemand anders kan gebruik?). Daar is baie gesels en ons sal selfs nog meer kan gesels rondom armoede. Dit is ʼn probleem wat verder strek as net die man wat bedel op straat; armoede is in ons omgewing, by die werk, in ons familie en vriende kringe en langs ons in die kerk. Dit is hier en nou. Ons sal dit miskien nooit heeltemal uitpluis nie maar ons kan steeds iets doen om dit te beveg.

johannesburg 6

johannesburg 7

johannesburg 8

Ons was op die dag dienswerkers in Jesus wat saam die stryd gaan voer teen Armoede in die Ring van Johannesburg. Baie die gemeentes is alreeds besig met projekte en ek sien uit na ons jaar se werksaamhede. Ek wil graag almal wat die dag saam met ons bygewoon het bedank vir hulle teenwoordigheid en positiewe insette.

PS – Ons het ook so paar formele vergader prosedures ook afgehandel!

Lizel Kieviet (Voorsitter: Ringsdiakensvergadering van Johannesburg.).  

Login With Facebook