Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Mei 2014 - RDV Zeerust gesels armoede

RDV’s gesels armoede – Ring van Zeerust

Die Ring van Zeerust se 17de Ringsdiakensvergadering  het plaasgevind op 9 Maart 2014 by die gemeente Ventersdorp. Met die fokus van die ADV om jaarliks verskillende temas uit te rol ter beklemtoning van die verskillende aksies waar diakens betrokke moet wees het die 2014 tema, Armoede treffend afgeskop in die ring.

As “toegangsfooi” tot die RDV vergadering moes elke afgevaardigde drie blikkies kos bring wat weer geskenk is aan ʼn gemeente in die ring ten bate van hulle armsorg-projekte.

Die NHSV van die gemeente Ventersdorp het op ʼn baie treffende wyse die Armoede tema uitgebeeld in die kerksaal. Op die verhoog was ʼn uitstalling van hoe dit in ʼn informele nedersetting lyk waar duisende van ons mense hulle tans bevind.

Die tafels was ook gedek volgens die tema met woorde van hoop, liefde en geloof. Die kos is bedien in blikborde en bekers om verder die realiteit te vestig van die werklikheid van armoede.

zeerust 1

zeerust 2

zeerust 3

zeerust 4

Ds. Marius Jansen van Vuuren (Ventersdorp) het die vergadering geopen met ʼn baie treffende preek wat spesifiek gehandel het oor armoede en die gevolge daarvan en hoe dit ons as diakens raak.

Die ADV verteenwoordiger, Elmien Botha het ook tydens hierdie vergadering die tema met ons bespreek en riglyne gegee hoe om die jaar aan te pak.

zeerust 5

zeerust 6

Met die 2014 tema Armoede pas uitgerol, bly dit nog steeds die diakens se verantwoordelikheid om die vorige twee jare se temas, Bejaardesorg en Gestremdheid deurlopend te ondersteun.

Hiermee wil ons graag die gemeente Ventersdorp bedank vir die gepaste wyse waarop die Ring van Zeerust die Armoede tema afgeskop het. Ons vertrou dat almal as ʼn span hierdie kwessie sal aanspreek en hulle ore op die grond sal hou om hulp te kan verleen waar daar nood is.  Sterkte aan al die diakens met hierdie groot taak.

Tienie Manders (Voorsitter: Ringsdiakensvergadering van Zeerust.).  

Login With Facebook