Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Kinderbeskermingsweek 26 Mei - 1 Junie 2014

Nasionale Kinderbeskermingsweek: Maak ‘n verskil!
Kinders lê die meeste mense na aan die hart en elke jaar kry ons die geleentheid om ons harte hieroor aan die wêreld bloot te lê. Nasionale Kinderbeskermingsweek (26 Mei - 1 Junie 2014) fokus daarop op mense bewus te maak van die weerloosheid van kinders en ons verantwoordelikheid om kinders, as die toekoms van ons land, te beskerm. Die Ondersteuningsraad (OSR) loods in samewerking met die ADV, weer hierdie jaar ‘n projek wat gemeentes uitnooi om deel daarvan te word. Dit sluit ook baie goed aan by die ADV se temajaar wat fokus op armoede.
Gemeentes, en in die besonder die kategeseklasse, word aangemoedig om blikkieskos, skryfbehoeftes en toiletware vir hulpbehoewende kinders in te samel en tydens Kinderbeskermingsweek torings daarmee te bou. Alles wat hiermee ingesamel word kan dan aan hulpbehoewende kinders (bv die naaste OSR kantoor, voedingsprojek by ‘n skool, kinderhuis, ander welsynsorganisasie) geskenk word. Op hierdie wyse word die jeug van ons Kerk ook by hierdie belangrike saak betrek. Gemeentelede, die diakonie asook die NHSV word ook aangemoedig om by hierdie projek betrokke te raak.
Ander praktiese idees:
 Kinders (of volwassenes) kan plakkate maak om hul idee van kinderbeskerming uit te beeld en hierdie plakkate kan in die gemeentes uitgestal word. Die gemeenskap in die omgewing kan deeglik bewus daarvan gemaak word dat die Hervormde Kerk kinders se belange op die hart dra!
 Katkisante kan bemoedigende boodskappies op papier skryf en op die blikkieskos/ skoolbenodighede/toiletware plak.
 ‘n Preek kan die Sondag van 1 Junie 2014 rondom kinders ingerig word.
 Enige kreatiewe idees kan aangewend word - daar is geen perke hieraan nie, maak dit vir almal ‘n heerlike ervaring!
Foto’s van die torings wat gebou word, die afgee van die ingesamelde produkte, plakkate wat gemaak is ensovoorts, kan aan die ADV se kantoor aangestuur word vir plasing op die webwerf en Facebook-blad.
Meer inligting oor hierdie heerlike projek sal van tyd tot tyd op die ADV se Facebook-blad verskyn by www.facebook.com/6deAdv.
Of andersins kan Charmaine Fourie by (012) 322-8885 x 313 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gekontak word.

Login With Facebook