Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

RDV Inligtingsdag 2014

Wat kan ons doen om die mense wat ’n Ringsdiakensvergadering (RDV) bywoon te inspireer om ’n verskil te maak in hulle gemeentes en gemeenskappe? Wat is die sinvolste manier om ’n RDV in te klee? Wat is die ooreenkomste en verskille tussen RDV’s in die Vrystaat, Natal, Kaap en Pretoria?

Hierdie vrae het daartoe gelei dat die Kommissie van die ADV besluit het om ’n Inligtingsdag vir RDV’s byeen te roep. Om soveel as moontlik RDV’s te betrek, is besluit om die Inligtingsdag ook op streeksvlak te gaan aanbied. Maar groot was ons verrassing toe soveel RDV’s afvaardigings na die Inligtingsdag gestuur het, dat net enkele RDV’s oorgebly het en streeksbyeenkomste nie meer sin gemaak het nie!

Almal wat wou en wat kon, is uitgenooi om reeds die Vrydagaand bymekaar te kom met die doel om iets van armoede in die strate op ’n Vrydagaand te gaan leer. Ons het gehoop vir 5, maar 20 mense het opgedaag. Na ’n kort oriëntering, is ons uit om hawelose mense te gaan soek. Met ligte reën in die lug, het ons ’n hele paar mense op ’n winkel se stoep raakgeloop. Hulle was heeltemal bereid om met ons te gesels, en ons het na hulle stories geluister. Dit was ’n merkwaardige ervaring vir die meeste van ons – uit jou gemaksone, gaan sit jy plat op die sypaadjie en begin luister na mense, wat letterlik en figuurlik niks meer het nie, se lewensverhale.

straatmense

Saterdag 8 Februarie was ’n baie geslaagde dag. Die verteenwoordigers van die RDV’s het inligting gekry oor al die diensvelde van die ADV, onder andere oor die beplande aksies vir die temajaar armoede. Daarna is daar in 2 groepe verdeel en is daar in diepte besin oor die aanbiedings van Ringsdiakensvergaderings. Daar is saamgepraat en saam beplan en daar het baie uitstekende voorstelle uitgekom.

Verskeie afgevaardigdes het hulle uitgespreek ten gunste van byeenkomste waarheen baie meer mense uitgenooi word as net die gemeentelike afgevaardigdes. Werkswinkels oor armoede of ander diensvelde is in die vooruitsig gestel. En ten spyte van al die verskille in demografie, lidmaatgetalle, ringsgroottes, ens, het een saak baie sterk uitgestaan: God het ons geroep om sy liefde uit te leef na ons gemeenskappe toe, en die RDV’s het ’n belangrike rol om te speel om ons barmhartigheidsopdrag uit te voer.

Die opsomming van die beplanningsessie word soos volg weergegee:

pp1

 

pp2

 

pp3

pp4

pp5

 

Indien julle as RDV nie die inligtingsdag kon bywoon nie, is daar geleentheid om ʼn streeksbyeenkoms te reël. Die RDV van Potgietersrus het reeds inisiatief geneem en bied ʼn inligtingsdag aan op Saterdag 8 Maart 2014 by NHK Potgietersrus. Die dag word gefasiliteer deur Andries Pretorius en Ben van Buuren vanaf die ADV Kommissie.

Enige streek wat belangstel om ʼn soortgelyke geleentheid aan te bied kan gerus vir Andries Pretorius of Ds. Gerhard Stoltz by die ADV kantoor (012 322 8885 x221) kontak.

 

Login With Facebook