Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Diako-wat?

Diako-wat?

Diakens in die bybel.

Ds Carusta van der Merwe

 

Stefanus, Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas, en Nikolaus.

Nee, nie dissipels nie. Diakens. Die eerstes.

Lukas vertel in Handelinge dat die getal gelowiges by die dag groter geword het. Nie net omdat die apostels die woord verkondig het nie, maar veral omdat hulle daarmee saam mense versorg het.

Die eerste gelowiges was “een van hart en siel”, “het alles met mekaar gedeel”, “uitgedeel volgens elkeen se behoefte” (Handelinge 2:44-45; 4:32-37; 6:1-6). Maar die werk het baie geword omdat die getalle so vinnig gegroei het, en mense het deur die krake begin val.

Die apostels het nie maar net hulle skouers opgetrek en gesê “ons kan bepaald nie almal help nie”. Hulle het gesê “ons het mense spesiaal hiervoor nodig want ons kom nie by almal uit nie”.

Stefanus, Filippus, Progorus, Nikanor, Timon, Parmenas, en Nikolaus.

Die eerste amptelike diakonie. Want geloof in God was nie maar net een aspek van hulle lewe nie. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag; Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Hierdie diakens se geloofsdade het ander mense se lewens verander.

Nie net in koppe of harte nie.

In mense se fisiese dag-tot-dag bestaan.

Gelowiges het ander mense se lewens vir hulle beter gemaak.

Deur mense te versorg, kos te gee, gesond te maak, hoop te gee.

Dis wat kerk was.

Dis wat diaken was.

Is dit waar dat Hervormers dink ’n diaken se werk is om geld te kollekteer?

 

Laai artikel af

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek