Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

'n Kerk sonder...

Hoekom Diakens?

Elize Jones

Ek probeer my ‘n kerk sonder diakens voorstel.

Na kerk stap almal by die stil deure uit en gaan huis toe. Niemand wag vir ons daar met ‘n glimlag of ‘n mooi woord en ‘n kollektesakkie nie.

By die nagmaaltafel is daar niemand wat help bedien nie. Mense wat ver uitmekaar sit, is ongemaklik om te strek om die bord en die beker aan te gee.

‘n Man kom klop een dag hoed in die hand aan om hulp. Hy is werkloos en sy gesin ly honger. Dis baie moeilik om hulle skielik te help, want daar bestaan nie ‘n koskas by die kerk of iemand wat dit kan vol hou nie.

Iemand vra op die kerkraadsvergadering of die gemeente kan betrokke raak by die dorp se ouetehuis. Hulle het mense nodig wat elke kwartaal hulle weeklikse byeenkoms kan bywoon en help organiseer, of gereeld besoeke kan bring. Hulle het ook hulp met fondsinsameling nodig. Maar almal is reeds so besig by die kerk. Daar is nie regtig iemand wat tyd hiervoor kan maak nie.

‘n Groepie jongmense wil graag betrokke raak in die gemeente, maar die kerkraad bestaan uit ouer, wyser mense. Daar is nie ‘n plek waar hulle, sonder ervaring of ouderdom, met net hulle entoesiasme om te wys, kan dien in hierdie gemeente nie…

Ek kan my nie ‘n kerk sonder diakens voorstel nie.

In die vroeë kerk het die apostels gou agtergekom dat hulle iemand nodig het wat spesiaal daar moet wees om te versorg. Iemand moet na die weduwees en wese omsien. Iemand moet verantwoordelikheid vir barmhartigheid aanvaar. Mense met entoesiasme. Mense wat nie skrik vir werk nie. Mense wat uit liefde vir God en vir hulle naaste graag wil help.

In vandag se kerk is diakens broodnodig. Nie net by die kerk waar ons hulle sien nie, maar ook daar waar hulle byvoorbeeld kospakkies met omsigtigheid anoniem uitdeel sodat hulle die ontvangers se waardigheid kan beskerm.

Ons het êrens langs die pad vergeet dat barmhartigheid ‘n diaken se hooftaak is. En op ‘n manier het ons begin dink dat diakens se dóél is om offergawes te gaan insamel en kollekte te tel. Dit is ‘n groot taak van die Algemene Diakensvergadering om hierdie wanpersepsie uit die weg te ruim. En om die klem terug te skuif na barmhartigheid en liefde.

Diakens reik uit en raak aan. Hulle doen nie net welsynswerk nie – hulle help tesáme met verkondiging van die evangelie en liefde.

Ek wíl my nie ‘n kerk sonder diakens voorstel nie…

 

Laai artikel af

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek