Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Alzheimer's en Demensie

Die Kitty Roos Place of Memories is 'n baie spesiale plek by Van Rensburg Monumenttehuis, nie net vir inwoners nie maar ook vir familielede en vriende. Dis vernoem na Kitty Roos, die maatskaplike werker wat die eerste aparte Alzheimer-afdeling in die land by Van Rensburg Monumenttehuis begin het. Sy het self ook in die laaste jare van haar lewe in Van Rensburg Tehuis tuisgegaan.

Elke persoon met demensie of Alzheimer se siekte ervaar die toestand op 'n unieke manier. Die impak daarvan word ook deur familielede en vriende ervaar. By Van Rensburg Tehuis is die behoefte geïdentifiseer om die afdeling en buite-area waar inwoners met demensie en Alzheimer’s die grootste deel van hulle dag deurbring, stimulerend te maak en ook 'n area te skep waar hulle sensories gestimuleer kan word en tyd saam met familielede kan deurbring. Op 31 Mei 2014, het Van Rensburg Tehuis die voorreg gehad om so 'n area, genaamd die Kitty Roos Place of Memories in te wy.

Om 'n ondersteunende rol te speel aan individue wat aan hierdie toestande ly, moet 'n mens verstaan wat demensie en Alzheimer se siekte is, asook die gevolge en verloop daarvan.

Wat is demensie?

Demensie is ‘n oorkoepelende term wat gebruik word om toestande te beskryf wat lei tot die agteruitgaan van breinfunksies en sodoende gedrag en emosies beïnvloed.

Wat is Alzheimer’s?

Alzheimer is die algemeenste vorm van demensie. Dit verwys na ‘n siekte van die brein wat geheueverlies veroorsaak en daaglikse funksies en vermoëns affekteer.

Gevolge van demensie

Die gevolge van demensie en Alzheimer’s sluit in:

 • Geheueverlies
 • Beïnvloeding van kommunikasievermoë
 • Affektering van redenasievermoë
 • Individue en familielede word emosioneel en sosiaal geaffekteer
 • Voorheen vasgestelde roetines word moeilik om te volg
 • Persoonlikheid en gemoedsveranderings vind plaas.

Doel van die plek van herinnering

Die sensoriese tuin en geheue kamer by die Kitty Roos Place of Memories staan ook bekend as 'n snoezel room. Die woord snoezelen is 'n Nederlandse term saamgestel uit die woorde uitsnif (snuffelen) en slaperig (doezelen). Hierdie soort kamers staan ook bekend as multi-sensoriese kamers wat kalmerend is vir persone met Alzheimer en demensie. In so 'n kamer word ‘n verskeidenheid sensories-gebaseerde materiaal en hulpmiddels geplaas.

Die doel daarvan is onder andere om:

 • Terapeutiese, genotvolle en stimulerende aktiwiteite te verskaf
 • Familielede en personeel te motiveer om kwaliteit tyd saam met die inwoners deur te bring en familiebetrokkenheid aan te moedig
 • ‘n Stimulerende en verrykende omgewing te voorsien wat ook die gees voed
 • ‘n Multi-sensoriese ervaring vir die inwoners te voorsien sodat hulle hul sintuie kan gebruik om sin te maak van die wêreld
 • Goeie oomblikke te skep.

'n Mens kan jouself afvra waarom hierdie aktiwiteite belangrik is. Vir lyers is die aktiwiteite terapeuties; dit verskaf aan hulle plesier en stimulering. Persone met demensie ervaar verskeie verliese as gevolg van die siekte. Aktiwiteite wat hulle terugvoer na hulle jong dae, soos om na ou foto’s te kyk, help om hulle integriteit te behou. Dit moedig ook sosialisering aan wat die bevordering van die siekte verminder en dit verhoog kommunikasievermoëns omdat die persone dit makliker vind om hulle deur middel van kuns, dans, musiek en speletjies uit te leef.

Die versorging van bejaardes wat in die skadu lewe van Alzheimer se siekte en demensie staan, is geen maklike taak nie. Daarom word hierdie ontwikkeling by Van Rensburg Monumenttehuis baie waardeer as 'n positiewe bydrae tot die wel wees van die inwoners.

 

Laai artikel af

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek