Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Simposium AD1

Simposium AD2

Simposium AD3

Simposium AD4

Simposium AD5

 

In 2016 fokus ons op trauma


 

Binne die werkruimte van die Algemene Diakensvergadering bestaan daar verskillende werkgroepe, elkeen met ’n bepaalde fokus en verantwoordelikheid. So is daar byvoorbeeld gedurende 2015 gefokus op die saak van kindersorg, waar die spesifieke werkgroep onder die tema Lig vir ’n kind die saak gekommunikeer en sigbaar gemaak het. Gedurende 2016 gaan die klem val op trauma.

 

Wat egter anders gaan wees, is dat die Werkgroep Trauma nie alleen aan die woord gaan wees nie, maar dat elke ander werkgroep binne die ruimte van die ADV gedurende die jaar blootstelling gaan kry om spesifiek die saak van trauma binne hul terrein uit te wys.

 

Die indeling vir 2016 se jaartema gaan soos volg daar uitsien:

o24 Januarie – bekendstelling van die jaartema: trauma.

oFebruarie en Maart – bewusmaking van trauma (alle werkgroepe).

oApril – 7de19 - 23 April

oMei en Junie – Aksiegroep Bejaardes en Kindersorg (Kinderbeskermingsweek en Jeugdag).

oAugustus – Vrouemaand met die fokus ook op gesinsgeweld.

oSeptember – gestremdheid.

oOktober – armoede.

oNovember – trauma en afhanklikheid.

oDesember – gevreesde siektes met 1 Desember as Wêreldvigsdag; en gesinne.

 

Trauma het ’n impak op alle mense – primêr sowel as sekondêr. Die grootste uitdaging van ons samelewing vandag is om te voorkom dat traumatiese gebeure en insidente as alledaags en verbygaande beskou word. Kom ek gee ’n voorbeeld: Tydens ’n rit op die N1 vind ’n ongeluk plaas waartydens ’n vrou met haar twee kinders in die voertuig ernstig beseer word. Bestuurders van voertuie naaste aan die ongeluk probeer so gou moontlik wegkom van die ongelukstoneel af sodat hulle nie opgehou word of daar van hulle verwag kan word om verklarings rakende die ongeluk af te lê nie. Die ongeluk veroorsaak ook ’n opeenhoping van verkeer en gepaardgaande daarmee gebeur van die volgende: Motoriste raak ongeduldig vanweë die oponthoud; foto’s word geneem of video-opnames word van die toneel gemaak; noodvoertuie word verhoed om by die ongelukstoneel uit te kom.

 

Dit is ironies dat ’n samelewing wat daagliks blootgestel word aan verskillende traumatiese gebeure en dus as ’n getraumatiseerde samelewing beskryf kan word, terselfdertyd ook afgestomp geraak het ten opsigte van die impak van trauma op mense se lewens. Nie net word ons by tye stom gelaat as gevolg van trauma nie, maar ons word in ons benadering tot die hantering daarvan ook stom, so asof dit eintlik nie meer vir ons bestaan nie. Dit word ’n geval van maar net nog een...

Gedurende 2016 gaan die fokus daarop lê om nie net onsself nie maar juis ook ander bewus te maak van die impak wat trauma op menselewens het. Geen vorm van trauma kan as groter of kleiner as die ander beskou word nie, aangesien die impak daarvan lewensveranderend is. Tydens toerustingsgeleenthede vra ek dat persone dit wat hulle die meeste vrees moet neerskryf en dat hulle dit wat hulle neergeskryf het, met iemand anders moet deel. Tydens die gesprek word dit duidelik dat selfs net om te praat oor dit wat gevrees word, reeds trauma kan veroorsaak. Trauma word beskryf as ’n verwonding of ’n letsel wat veroorsaak word deur geestelike, emosionele of fisiese leed. Kyk maar net vir ’n oomblik rondom jou.

 

Ds Jaco Vogel

Voorsitter: Traumawerkgroep

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hulp met droogte

droogte 5

(Foto van http://flickrhivemind.net/

Midde-in die hittegolf is ons dankbaar vir lugversorging, waaiers en swembaddens! Wanneer jy in die platteland ry, verwonder jy jou aan die hittegolf-damme in die pad, en plek-plek aan die trekkers wat stofwolke die lug in ploeg vanuit droë lande. Soms sien jy ook maer beeste en wild wat op soek is na ’n verlore droë grassie of blaartjie...

 

Min mense word so direk geraak deur die droogte soos ons boere. Tog, as ons na die supermarkte gaan, is daar steeds oorvloedig kos vir ons om te koop. Ons moet egter besef dit word moeiliker en moeiliker, en druk op die boere groter en groter.

 

Die boere in gemeentes het nog altyd groot bydraes tot hulle gemeentes gelewer. Nou is dit egter tyd vir die res van die kerk om ons boere te ondersteun. Daarom het die Kommissie van die ADV op sy vergadering van 7 November besluit om die rampfonds aan te wend vir hierdie saak.

 

Die probleem is egter dat ons nie weet presies wat gedoen kan word nie – daarom vra ons vir die insette van predikante, gemeentes en lidmate, insluitend die boere, om saam met ons te dink oor hoe ons kan help.

 

Help ons asb met voorstelle en idees deur ’n epos te stuur na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Foto’s en ander media hieroor is ook welkom.

 

Ons wil teen die einde van hierdie week ’n plan op die tafel sit, sodat ons kan probeer om ons boere te ondersteun. Al is die hulp dalk hoe klein of min, moet dit uit die hart van die kerk kom!

Registreer nou!

Enigeen kan registreer!

Om die meeste waarde uit hierdie webblad te haal, moet jy registreer. Kyk regs bo onder Gebruikers en klik op Registreer 'n Rekening. Dit neem minder as 2 minute - en dit help ons om die beste inligting vir jou te kan gee.

(Onthou om nadat jy geregistreer het in te teken.)

As jy probleme het om te registreer, stuur 'n epos aan die This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met jou Gebruikernaam.

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek